top of page

Arkitektur,
interiør og design

ALM arkitekter er et kontor som ser verdien i det allerede bygde. Prosjektene har fokus på materialbruk og gode rom gjennom å balansere nytt og gammelt. Gode prosjekt blir til med godt samarbeid mellom arkitekt, kunde og utførende!

bilde11.JPG
P1320017_edited.jpg

Bygge et godt nabolag

ALM mener det er like viktig å bygge et godt nabolag som å bygge et godt hus. Kontoret samarbeider i flere mulighetsstudier som handler om inkluderende stedsutvikling. ALM bruker arkitektur som et sosialt verktøy for å bygge gode fellesskap og nabolag som igjen skaper bokvalitet for den enkelte. 

bottom of page